Celkem položek:
0 ks
Cena:
0,00

Hlavní funkce svítidel jejich třídění a parametry

Základní požadavky na funkce svítidel a jejich konstrukci, technické normy pro svítidla, označování svítidel, katalogový list svítidla a třídění svítidel

Hlavní funkce svítidla
Svítidlo je zařízení, které do prostoru přenáší světlo vytvořené jedním nebo více zdroji světla. Svítidlo usměrňuje světelný tok v prostoru, je nosičem světelných zdrojů, které chrání před nepříznivými vlivy a připojuje je k elektrické síti. Konstrukce svítidel zajišťuje snížení jasů světelných zdrojů v určitých směrech a odstranění nebezpečí oslnění.
Kromě toho svítidlo musí:
- umožňovat snadnou montáž a údržbu,
- být funkčně spolehlivé,
- spolehlivě chránit před dotykovým napětím,
- odolávat prostředí, pro které je určeno.

Jaké obecné požadavky musí splňovat svítidla?
Tyto požadavky vycházejí z technických norem a jsou ověřovány zkušebnami. Pokud svítidlo splní požadavky, označují se značkou CE.
Na svítidle respektive na štítku u svítidla se povinně uvádějí následující údaje:
- název výrobce
- typové označení svítidla
- jmenovité napětí ve voltech (např. 250V)
- jmenovitý příkon jednotlivých světelných zdrojů a počet těchto zdrojů (např. 100W nebo 6x 60W)
- druh krytí podle ČSN 33 0330, krytí IP 20 (běžná svítidla pro vnitřní užití) se nemusí označovat

Katalogový list svítidla
Z hlediska technické dokumentace by každý výrobce měl pro každé svítidlo zpracovat tzv. katalogový list svítidla. Ten by měl obsahovat údaje potřebné pro projektanta i pro uživatele svítidel.
Pro bytová svítidla by v katalogovém listu měly být tyto údaje:
- název a sídlo výrobce,
- druh svítidla a jeho typové označení,
- technické údaje (jmenovité napětí, příkon, průměrná hmotnost, rozměry),
- popis svítidla,
- světelně technické údaje (např. křivka svítivosti),
- návod na montáž, pokyny pro údržbu a čištění svítidla.
V svítidel na trhu však ne vždy tyto katalogové listy výrobci nebo dovozci svítidel poskytují.

Třídění svítidel
Při výběru svítidla je dobré mít alespoň přibližnou představu o tom, jak se svítidla od sebe mohou odlišovat. Z toho pak také současně vyplývá jaké jsou jejich výhody či nevýhody při použití v konkrétním případě.
Proto pro představu uvádíme i základní třídění svítidel

a/ podle třídy ochrany před nebezpečným dotykem (zde existují svítidla třídy 0, svítidla třídy I, svítidla třídy II, svítidla třídy III).…

b/ podle ochrany před vniknutím cizích předmětů, vody a prachu (ČSN 33 0330). Pro byty jsou většinou označeny IP 20.

c/ podle užití
- svítidla pro byty
- svítidla pro průmysl
- venkovní svítidla
- svítidla pro společenské prostory
- svítidla do náročného a nebezpečného prostředí

d/ svítidla podle druhu světelného zdroje
-svítidla zářivková
-svítidla žárovková
-svítidla výbojková

e/ Svítidla podle směru svítivosti
Směr svítivosti svítidla bude pro nás důležitým kritériem a proto rozvádíme podrobněji. Rozlišujeme následující základní typy svítidel:
svítidla pro osvětlení přímé - svítí jen jedním směrem a jsou to v podstatě reflektory. Reflektorové stínítko je neprůhledné a neprůsvitné. Používají se pro místní intenzivní osvětlení např. nad pracovním stolem. Světlo je však ostré, stíny jsou tvrdé a může nastat oslnění. Většinou se zmírňuje tím, že se používá žárovka s matným sklem.
svítidla pro osvětlení polopřímé – stínítko ve tvaru reflektoru je vyhotoveno z neprůhledného materiálu (např. opálového skla). Podstatné je, že nejméně 60% světla proudí směrem dolů a zbývajících 40% se rozptyluje do prostoru a osvětluje ho. Používá se např. nad kuchyňskými stoly, kde svítidlo je dole otevřené nebo uzavřené matovým sklem.
svítidla pro osvětlení smíšené – světlo proudí na všechny strany se stejnou intenzitou. Většinou se jedna o různé skleněné koule. Používá se pro obecné rovnoměrné osvícení, tento typ svítidel většinou špatně osvětluje podlahy.
svítidla pro osvětlení polonepřímé - používá se neprůhledné stínítko ve tvaru reflektoru, které je obrácené nahoru. V tomto případě 60% světla proudí ke stropu a 40% světla do stran a dolů (přes neprůhledné stínítko). Tento typ osvětlení je měkký a příjemný.
svítidla pro osvětlení nepřímé – stínítko reflektoru je neprůhledné a neprůsvitné a veškerý tok světla je usměrněn ke stropu. Světlo se od stropu odráží a vytváří se příjemné slavnostní osvětlení. Zde však dochází k největším ztrátám světla. Toto svítidlo se většinou kombinuje s dalšími typy svítidel.
svítidla pro osvětlení bočně stíněné – většinou se jedná o dekorativní svítidlo, které svítí jak dolů, tak nahoru, nesvítí tedy do stran.

e/ svítidla podle způsobu upevnění
- pevná (stropní, nástěnná, závěsná)
- přenosná (stojanová, stolní, ruční přenosná)

f/ svítidla podle světelně technických vlastností
- podle clonění
- podle rozložení světelného toku
- podle tvaru křivek svítivosti


Copyright © Michal Macek, 2008 - Všechna práva vyhrazena
www.lustry-svitidla.cz - Mapa webu

X

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti. Více informací o zpracování cookies naleznete zde.