Celkem položek:
0 ks
Cena:
0,00

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu lustry-svitidla.cz

Prodávající

Michal Macek, Frostova 335, 109 00 Praha 10, IČO: 61835773, DIČ: CZ7201190282, tel: 603 414 166, fax: 274 869 223, e-mail: prodej@lustry-svitidla.cz.

Kupující

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z aktuální nabídky. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách prodávajícího www.lustry-svitidla.cz.

Vymezení pojmů

Fyzická osoba (spotřebitel), která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právnická osoba (není spotřebitel), která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále obchodním zákonem.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Prodávající (dále také jako „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje Kupujícího:
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • adresa,
  • faxové číslo,
  • fakturační adresa,
  • název firmy,
  • sídlo firmy,
  • IČ, DIČ

 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.


 3. Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.


 4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:
  • Poskytovatel webhostingu, DCO s.r.o., Na záhonech 728/56, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 28546962;
  • Poskytovatel informačního softwaru Martin Jandourek, Hradešínská 1891/70, 101 00 Praha 10, IČ: 71542841;
  • Poskytovatel účetních služeb Ing. Světlana Hradilová, Na Radouči 1221, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 64725553;
  • Případně další zpracovatelé, s nimiž Prodávající v budoucnu naváže spolupráci.

 5. Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
  • požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
  • vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Zásady zpracování cookies

http://www.lustry-svitidla.cz/zasady-zpracovani-cookies

Objednávka

Je kupní smlouva, vzniká na základě závazné objednávky uskutečněné spotřebitelem, díky které je následně realizován prodej zboží. Kupní smlouva se stává platnou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím a musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • jméno a adresu kupujícího,
 • množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží,
 • způsob platby,
 • způsob dodání zboží,
 • cenu za zboží a přepravu

Kupní smlouva je závazná pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka obstarat, může prodávající požadovat zálohovou platbu až do výše 100% kupní ceny.

V případě právnické osoby se objednávka stává uzavřenou kupní smlouvou v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Ceny zboží

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, případně za cenu, která byla prokazatelně dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím. Aktuální ceny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Na některé druhy zboží se může vztahovat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo slevu zrušit.

Informace o zboží

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách, se v průběhu času mohou změnit.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit.
Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.
Obrazová dokumentace zboží je orientační a nemůže 100% odpovídat skutečnosti. Toto se týká především odstínu barevného provedení. Odstínovou odlišnost barev může ovlivnit mnoho faktorů jako například světelné poměry při pořizování snímků zboží, pozdější korekce obrazu nebo odlišná kalibrace zobrazovacího zařízení na straně kupujícího.

Dárky

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Platba za zboží a expedice

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplného zaplacení ceny.

Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

 • Hotově - ve skladu
 • Na dobírku - při převzetí zásilky od dopravce
 • Bankovním převodem předem - kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce předem.
  Realizace objednávky se uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.

Dodání zboží

Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Způsob dodání a místo odběru se stanovují na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku uveřejněného na stránce Jak nakupovat.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud na ní nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na 603 414 166 (pouze v pracovní době prodejce) a zároveň e-mailem na prodej@lustry-svitidla.cz. V případě, že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 300,- Kč. V tomto případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilka byla expedována. Pokud kupující zruší objednávku, na kterou poskytl zálohovou platbu, pak kupující nemá právo na vrácení poskytnuté zálohové platby.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

 • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Záruční doba

Na zakoupené zboží se vztahuje záruční doba 2 roky. Na zboží, které je označeno jako použité, vybalené nebo poškozené je poskytována záruka 12 měsíců.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamace

viz. Reklamační řád

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Odstoupení od kupní smlouvy (Vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě)

viz. Vrácení zboží

Copyright

Copyright © Michal Macek, 2011 – Všechna práva vyhrazena. Textový a obrazový materiál zveřejněný na stránkách www.lustry-svitidla.cz, ani jeho část, v souladu se zákonem č.121/2000Sb., (autorský zákon) nesmí být vydána ani zveřejněna jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu Michala Macka, Frostova 335,109 00 Praha 10.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018


Copyright © Michal Macek, 2008 - Všechna práva vyhrazena
www.lustry-svitidla.cz - Mapa webu

X

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti. Více informací o zpracování cookies naleznete zde.