Celkem položek:
0 ks
Cena:
0,00

Zásady zpracování cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies 1. Správce osobních údajů, Michal Macek, Frostova 335, 109 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 61835773, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách a

  • fungování webových stránek. 2. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a povolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“). 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu prodej@lustry-svitidla.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

  • službou Google Analytics: lze anonymně sledovat přístupy a chování uživatelů na stránkách

 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

  • vykonat své právo na přenositelnost údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo se domáhat ochrany u soudu.
 10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: 11. Typ, Název, Účel, Expirace, Přístup k informacím

  PHPSESSID, www.lustry-svitidla.cz systémová cookie, doba trvání session, naše cookie

  __utma, Google Analytics, statistická cookie, 24 měsíců, Google cookie

  __utmb, Google Analytics, statistická cookie, 30 minut, Google cookie

  __utmc, Google Analytics, statistická cookie, doba trvání session, Google cookie

  __utmt, Google Analytics, statistická cookie, doba trvání session, Google cookie

  __utmz, Google Analytics, statistická cookie, doba trvání session, Google cookie


  NÁMITKA

  Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má subjekt osobních údajů dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: e-mail : prodej@lustry-svitidla.cz.


Copyright © Michal Macek, 2008 - Všechna práva vyhrazena
www.lustry-svitidla.cz - Mapa webu

X

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti. Více informací o zpracování cookies naleznete zde.